Voorzieningen Emmy

Alle voorzieningen en organisaties in het artikel: Groene zorg op kaart gezet. (Willem Rombaut & Joke Thirion)

Specifieke organisaties of voorzieningen:

• Agentschap Landbouw en Visserij (ALF)
www.vlaanderen.be/landbouw

• CLB
www.ond.vlaanderen.be/clb/

• De sleutel
www.desleutel.be

• Groene zorg
www.groenezorg.be

Organisaties of voorzieningen zonder meer informatie:

• Dagcentra
• Groenvoorziening
• Instellingsboerderij
• Kinderboerderij
• Natuur- en landschapsonderhoud
• Professionele of hobbymatige land- of tuinbouwactiviteiten
• Sociale werkplaatsen met tuinbouwactiviteiten
• Tuin en landbouw
• Zorgboerderij