Vergelijking maatregelen

Gemeenschapsdienst en recidive: Een vergelijking met de traditionele jeugdbeschermingsmaatregel

Geudens Hilde

Mijn artikel is eigenlijk een onderzoek die uitgevoerd werd om te kijken welke maatregelen het meest positieve effect hebben op de jeugddelinquenten : traditionele maatregelen (dit wordt de controlegroep genoemd in het artikel) of alternatieve maatregelen (in dit artikel de experimentele groep). Voor de alternatieve maatregelen richt men zich op de gemeenschapsdienst. Men kijkt of de jongeren die hun straf uitgevoerd/uitgezeten hebben, nog enig delict begaan (= recidiveren).

Er worden verschillende onderzoeken uitgevoerd door Nederlandse specialisten. Zij vergelijken geldboetes, (on)voorwaardelijke straffen, … met de gemeenschapsdienst. Uit deze onderzoeken kan men afleiden dat gemeenschapsdiensten in het algemeen een positievere invloed hebben op de jongeren. Maar dit is afhankelijk van verschillende factoren : hoe zwaar het gerechtelijk verleden is, gezinssamenstelling, …

Uit het artikel kunnen we concluderen dat de gemeenschapsdienst een betere straf is voor jeugddelinquenten dan traditionele maatregelen.

powerpoint