Jeugdhulpverlening En De Overheid

Dr. C.P.G. Tilanus

Het artikel die ik gekozen heb heet 'jeugdhulpverlening en de overheid', het artikel gaat dan namelijk over de hulpverlening die de jongeren kunnen krijgen en de overheid die hen daar dan in steunt. In de tekst heeft men het over de dimensies die ze belangrijk vinden bij jeugdhulpverlening en bieden ze ook verschillende soorten internaten voor de jongeren (vakinternaat, behandelingstehuis, kleine woonheden…). Niet alleen de jongeren worden geholpen, maar ook de ouders ervan.
Verder in de tekst beschrijven ze ook wat crisisopvang allemaal inhoud en beschrijft men ook de functies ervan.

Informatie over de auteur: Dr. C.P.G. Tilanus

Het artikel komt vanuit het boek Jeugdhulpverlening en de overheid. Het artikel hoorde onder de bijzondere jeugdbijstand. Het artikel gaat over de verschillende diensten waar vooral jongeren maar ook volwassene mensen naar toe kunnen. In het hoofdstuk bespreken ze welke doelgroep waar juist terecht kan met zijn problemen.

tilanus%20kees.png

A) Wie schreef dit artikel?
De auteur van dit boek is Drs. C.P.G Tilanus. Hij studeerde filosofie, daarna is hij nog verder gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam daar volgde hij sociale psychologie. Verder heeft hij enkele jobs gehad. In 1979 kreeg hij een aanstelling als staflid bij de Directie Kinderbescherming van het Ministerie van Justitie. Met zijn werk geraakte hij nauw betrokken bij de werkgroep Residentiële voorzieningen voor jeugdigen.

B) Wat vind je verder op internet over de auteur(s), zijn werkplek…?
Op het internet vind je vooral de bibliografie over Drs. C.P.G Tilanus, daar wordt beschreven wie hij juist is, wat hij allemaal heeft gestudeerd, wat voor werk hij heeft gedaan… De bibliografie trok goed op de bibliografie die in het artikel te vinden was.

C) Wat heeft de auteur nog geschreven?
Drs. C.P.G Tilanus heeft heel wat boeken geschreven, zijn boeken gaan uiteraard allemaal over jeugdhulpverlening. Boeken die hij heeft geschreven zijn: Jeugdhulpverlening en de overheid, jeugdzorg en jeugdbeleid(2007), jeugdzorg: werkvelden en kwaliteitsontwikkeling(1999), jeugdzorg: historie en wetgeving(1998), onderzoeksmethoden bij pedagogisch handelen en jeugdbeleid.
Het hoofdstuk heeft een duidelijke structuur. Er zijn grote titels en in tussentitels. Grote titels zijn dan: residentiële hulpverlening in het algemeen, kleinschaligheid, crisisopvang. Deze titels zijn dan nog eens onderverdeeld in tussentitels namelijk: de jeugd in internaten, algemene typering, de verschillende soorten internaten … Zoals je dus ziet is het geen doorlopende tekst, maar een gestructureerde tekst met verschillende ondertitels.

klik hier voor de powerpoint