Intersectoraal Handelen

intersectoraal handelen, de kool en de geit (Jo Voets, Jan Nijs)

Het artikel is gebaseerd op de vraag of het mogelijk is om een intersectoraal handelingsplan op te zetten tussen de sectoren AJW (Agentschap Jongerenwelzijn) en VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap).
Voor het onderzoek werd gekozen voor de methodiek van praktijk- of actieonderzoek

In het artikel worden verschillende mogelijke oplossing besproken maar deze zijn in realiteit niet mogelijk of zelfs zeer moeilijk te realiseren.
Er werden 2 oplossingen besproken.
Ten eerst intersectorale bypassing waarbij er procedures gecreëerd worden om samenwerking mogelijk te maken tussen het AJW en VAPH.
Ten tweede wordt er vanuit ieder sector ontwikkelt vanuit haar sterkte sectorspecifieke modules, maar ontwikkelt in samenhang en samenwerking modules die beide aspecten incorporeert.

Klik hier voor de Powerpoint

Context van het artikel

Het artikel komt uit het Handboek van Integrale Jeugdhulp (Uitgeverij Politeia). Integrale Jeugdhulp is een beleidsproces dat geoptimaliseerd wil worden door de Vlaamse jeugdhulp. Dit houdt in dat de persoon die hulp nodig heeft zich niet hoeft aan te passen in welke context hij terecht is gekomen. Integrale jeugdhulp zorgt er voor dat de cliënt zijn mogelijkheden kan tegemoet treden.
In 2001 is er een pilootproject van Integrale Jeugdhulp opgericht in drie Vlaamse regio’s en sinds 2005 in heel Vlaanderen en Brussel en op meerdere beleidsniveaus. Integrale Jeugdzorg word ondersteund door zeven grote jeugdhulpsectoren (Algemeen Welzijnswerk, de Bijzondere Jeugdbijstand, de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, de Centra voor Integrale Gezinszorg, de Centra voor leerlingenbegeleiding, Kind en Gezin en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

De auteur(s)

Het artikel is geschreven door Jo Voets en Jan Nijs over wie in het artikel geen informatie gegeven wordt.

Jan Nijs is filosoof en stafmedewerker IJH (Integrale Jeugdhulp) Limburg.

Jo Voets is Master in de Pedagogische Wetenschappen, Orthopedagoog en opgeleid in Gedragstherapie en Thema gecentreerde Interactie. Hij is pedagogisch directeur in het Observatie en Behandelingscentrum Bethanië (Genk) en superviseert diverse ambulante projecten. Publicaties over ADHD, gedragsproblemen, ouderbegeleiding en oudertraining.

Werken van Jan Nijs

- Uit de grote wolk der getuigen: een bundel radio-lezingen Oecumenische kring, 1988
- De sociale voorschriften in de Tora, Oecumenische kring
- ‫ פרקי אבות. = Perikopen van (de) vaderen‬‬

Werken van Jo Voets

- Het leven zoals het is in Bethanië: een boekje over 40 jaar werken met kinderen
- Grenzen: begripvolle grenzen – grenzen aan begrip
- Hink-stap-sprong: een koffer vol ontwikkeling en opvoeding (kit)
- Jeugdzorg en probleemgedrag: opvoedingswaarden en vernieuwingen in aanpak
- Tussen de regels: gedragsproblemen binnen het basisonderwijs
- Preventie van antisociaal gedrag: starten bij de (pre-) conceptie? Tendensen in hulpverlening en opvoedingsondersteuning aan gezinnen
- Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…: het signaleren van kindermishandeling
- Bijzondere vraagstukken uit de orthopedagogiek
- Het gezin voorbij: over samenleving, ouders en kinderen in nieuwe tijden

Structuur

Het artikel is onderverdeeld in verschillende overzichtelijk puntjes. Het artikel zit ook logisch in elkaar, na het onderzoek volgen de resultaten van het onderzoek en de bespreking ervan.

De verschillende puntjes die behandeld worden in de tekst vindt u hieronder terug:
1. Inleiding
2. Doelgroep en doelstellingen
3. Agentschap voor Personen met een Handicap versus Jongerenwelzijn: de koning en de keizer
4. Onderzoek in actie
5. Gegevens en Resultaten
5.1 Cliënt- en contextspecifieke gegevens
5.1.1. Diagnose
5.1.2. De ernst/combinatie van symptomen
5.1.3. Kwetsbare gezinnen en/of een beperkt netwerk
5.2. Knelpunten binnen het hulpverleningsproces
5.2.1. Settingspecifieke factoren
5.2.2. De stem van de cliënt
5.2.3. Langdurige en complexe trajecten
5.3. Sectorspecifieke knelpunten
5.3.1. De twee sectoren: gelijk en zo verschillend?
5.3.2. Omkadering
5.4 Intersectorale knelpunten
5.4.1. Alles of niets
5.5. Beleidsmatige knelpunten
6. Een intersectoraal handelingsplan: realiteit of utopie?
6.1 Wordt de cliënt effectief verder geholpen
6.2 Wat is de effectiviteit van deze overlegvorm
6.3 Welke mogelijkheden en knelpunten zijn hier werkzaam?
7. Het intersectoraal middengebied in beeld
8. De juiste man op de juiste plaats? Over indicatie en acceptatie…
9. Aanbevelingen
9.1. Aanbevelingen m.b.t. de cliënt en zijn context
9.2. Aanbevelingen m.b.t. het hulpverleningsproces
9.3. Settingsspecifieke aanbevelingen
9.4. Intersectorale aanbevelingen
10. Besluit: de kool en de geit?

Wat me ook nog opvalt aan dit artikel is dat er regelmatig in een voetnoot meer uitleg wordt gegeven over een bepaald woord/zin/context. Ook wordt er gerefereerd naar auteurs of artikels door middel van voetnoten.