Herstelgericht groepsoverleg

Herstelgericht groepsoverleg
Nieuwe wegen in de aanpak van jeugddelinquentie en tuchtproblemen ( hoofdstuk 3)
Van:Lode Walgrave & Nicole Vettenburg (Red.)

In het hoofdstuk dat ik zal bespreken gaat het over 'hergo voor ernstige jeugddelinquentie, op zoek naar herstel na een 'als misdrijf omschreven feit' '.
Men gaat eerst bepsreken waar het herstelgericht groepsoverleg vandaan komt. Aan de hand van een praktrijkvoorbeeld gaat men deze werkvorm toelichten, men zal het verloop van een hergo uitleggen. Daarna zal men ook onderzoeksresultaten medelen, de wetenschappelijk conclusies, dit heeft men gedaan aan de hand van enquĂȘtes. Tot slot zal men nog enkele bijkomende bevindingen bespreken.

Klik hier voor powerpoint