De zorgboerderij

Groene zorg op kaart gezet.
Willem Rombaut & Joke Thirion

In dit artikel wordt de werking over de zorgboerderij in Vlaanderen besproken. Ze bespreken het ontstaan van de zorgboerderij en de evolutie.
Anderzijds leggen ze het begrip ‘Groene zorg’ uit en waar men zorgboerderijen plaatst in Vlaanderen.
Het is natuurlijk niet in 1,2,3 mogelijk om een zorgboerderij op te starten, er zijn bepaalde vereisten voor nodig.
Deze vereisten worden allemaal onderzocht en opgemaakt door de vzw Groene zorg.
Enkele vereisten zijn na te lezen in het artikel.
Daarnaast spreekt men over de verschillende soorten cliënten en activiteiten op een zorgboerderij.
De clienten zijn niet zo uitgebreid besproken in het artikel.
De activiteiten worden vermeldt maar voor meer informatie moet je kijken in een andere bron.
Om het artikel af te ronden heeft men een conclusie geformuleerd.

Klik hier voor de powerpoint

Klik hier voor het filmpje in de powerpoint

Seksueel misdrijf