Bronnenlijst

Alle geraadpleegde bronnen zijn hier te vinden

Afbeelding, geraadpleegd op 21 november, op http://www.fdbw.be/2007/

Afbeelding, geraadpleegd op 21 november, op http://www.keijong.be/img/boekjes/begeleid1.jpg

Afbeelding, geraadpleegd op 21 november, op http://www.opmeeigen.nl/over%20ons.php?page=o2

Afbeelding, geraadpleegd op 21 november 2010, op http://www.wuz.nl/artikel/2120.Pleegzorg%20Nederland.html.

Afbeelding, geraadpleegd op 21 november 2010, op http://www.nieuw-veldzicht-lsg.nl/html/topic_0_EE8DC225-731E-41C0-98B1-701A7E97E176_0.htm.

Afbeelding, geraadpleegd op 21 november2010, op http://www.sintnicolaasinternaat.nl/test/index.php?page=nicolaas.

Begeleid Wonen Pajottenland. Geraadpleegd op 21 november, op http://www.begeleidwonenpajottenland.be/

Boendermaker, L. & Ince, D. (2008). Effectieve interventies tegen jeugddelinquentie, Jeugd en co kennis: voor professionals in de jeugdsector, 2(4), 26-38

CD&V (2010) Willem Rombaut. Geraadpleegd op 12 november 2010, op http://www.cdenv.be/willem-rombaut

DE BELIE, E., en VAN HOVE, G., Ouderschap onder druk, Garant, 2005, 212 pagina’s. Geraadpleegd op 21 november, op http://books.google.be/books?id=wfRXCXXY04EC&pg=PA9&lpg=PA9&dq=Erik+De+Belie+het+boek+%E2%80%9Couderschap+onder+druk%E2%80%9D&source=bl&ots=5rsJWSjkt4&sig=zO4EC2CgmDQOInoKCFCxecmUFIA&hl=nl&ei=8kDtTMitF8PoOYG82KIB&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CCcQ6AEwAw#v=onepage&q&f=false

Diane, S., en VAN HOVE, G., Ouders met een verstandelijke beperking, Academia Press, 2009, 339 pagina’s. Geraadpleegd op 18 november, op
http://www.boekenbank.be/boekenbankweb/boekenbank/public/title/detail;jsessionid=p9ebyre9ydi?isbn=9789038213484

DOLMEN,R. (2010), Het hulpaanbod van de centra voor algemeen welzijnswerk, internet, http://www4.vlaanderen.be/wvg/welzijnensamenleving/welzijnswerk/Pages/HulpaanbodCAW.aspx#begeleid

Edulex (2008) Samenwerking tussen CLB's en zorgboeren. Geraadpleegd op 13 november 2010, op http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13985

Encyclo. Geraadpleegd op 25 oktober 2010, op http://www.encyclo.nl

Federatie Diensten Begeleid wonen. Geraadpleegd op 21 november, op http://www.fdbw.be/2007/

Gemeenschapsdienst DIVAM. Geraadpleegd op 6 december 2010, op http://www.onstehuis.net/divam/divam_gemeens_dienst.htm#toknop

Groene zorg (2009) Jaarverslag 2009. Geraadpleegd op 12 december 2010, op http://www.groenezorg.be/Portals/0/docs/algemeen/Jaarverslag+cover%202009.pdf

Groene zorg (2010) Medewerkers. Geraadpleegd op 12 november 2010, op http://www.groenezorg.be/VoorstellingSteunpunt/Medewerkers/tabid/64/language/nlBE/Default.aspx

Halt Nederland-Literatuur. Geraadpleegd op 9 december 2010, op
http://www.halt.nl/index.cfm/site/Halt%20Nederland/pageid/1B6FAB16-3048-7291-FD9D627402EB1482/index.cfm

HIG. Geraadpleegd op 8 november 2010, op http://www.hig.be/documenten/studiegids_gezinswetenschappen.pdf

History tilburg. (2002) Foto oude boerderij. Geraadpleegd op 22 november 2010, op www.historietilburg.nl/tijdschrift/6.1/556.htm

Jeugd en co. Geraadpleegd op 28 oktober 2010, op http://www.jeugdenco.nl/content.jsp?objectid=11340&view=default_altview#Over Bohn Stafleu van Loghum

JEUGDFORMAAT(2010), Residentiële hulpverlening jongeren, folder, http://www.jeugdformaat.nl/site/loader/loader.aspx?DocumentID=5058b261-0e4b-4022-a56f-d0c4a128d066

Jeugdreclassering in de praktijk. Geraadpleegd op 9 december 2010, op http://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/uitbreiding-jeugdreclassering.aspx#

Joke Thirion (2010) Joke Thirion. Geraadpleegd op 12 november 2010, op http://be.linkedin.com/pub/joke-thirion/8/342/245

JOP Databank. Geraadpleegd op 9 december 2010, op http://www.jeugdonderzoeksplatform.be/databank/resultaat.php?pageNum_rs_jop=1&totalRows_rs_jop=25&auteur=&jaartal=&thema=Delinquentie&titel=&type=reader

Katho (2010) Bibliotheek. Geraadpleegd op 12 november 2010, op http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/293/442/RUG01-

Landelijke gilden. (2010) Foto Groene zorg. Geraadpleegd op 22 november 2010, op http://www.lg-kluisbergen.be/lg/hoofd.html.

Mediargus (2010) Artikels. Geraadpleegd op 29 november 2010, op www.mediargus.be

Medical facts. (2010) Foto Zorgboerderij . Geraadpleegd op 22 november 2010, op http://www.historietilburg.nl/tijdschrift/6.1/556.htm.

MOOIZO (2010), Wesp jeugdzorg, internet, WESPWEB, http://www.wespweb.nl/www/frameset.htm

Mpi Oosterlo vzw. Geraadpleegd op 21 november, op http://www.mpi-oosterlo.be/html/home.html

Mushroom Kingdom. (2010) Foto geest. Geraadpleegd op 22 november 2010, op http://www.mushroomkingdom.nl/boo

Nederlands jeugdinstituut. Geraadpleegd op 28 oktober 2010, op http://www.nji.nl/smartsite.dws?id=119025

Patho, G. (2007). Zoektocht naar een succesvol handelingsmodel voor onthemingsprojecten. Een vergelijking tussen Albezon en Oikoten. (Ongepubliceerd) Scriptie Master Sociaal Werk, Universiteit Antwerpen 22-28, 45-48.

PEETERS, S. (2010). Pleegzorg placement breakdown en geassocieerde kind-en plaatsingsgerelateerde factoren. Tijdschrift voor welzijnswerk, 305, 53-61

REIJNOUDTAGF. Geraadpleegd op 19 november 2010, op http://www.reijnoudtagf.nl/images/Groene%20kool.jpg

Soizo. Geraadpleegd op 28 oktober 2010, op http://www.sozio.nl/leonieke-boendermaker-lector-jeugdzorg-hva/1023511

SWP. Geraadpleegd op 28 oktober 2010, op http://www.swpbook.com/auteurs/173

Synoniemen. Geraadpleegd op 18 november, op http://synoniemen.net/

Team Preventie Ontwikkeling (TPO). Geraadpleegd op 9 december 2010, op http://www.teampreventieontwikkeling.be/publicaties.htm

Tijdschrift voor Criminologie. Geraadpleegd op 27 november 2010, op http://www.criminologie.nl/tvc/

TILANUS,K., jeugd -hulpverlening en de overheid, SWP BV, z.u., 1998, 384 pagina’s.

Universiteit Antwerpen. Geraadpleegd op 26 oktober 2010, op http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=stephanie.peeters&n=67968

Universiteit Antwerpen. Geraadpleegd op 13 december 2010, op http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.CAPRI&n=50890

VAN HOVE, G., “Begeleid wonen: een analyse van definities”, Begeleid wonen van volwassenen met een lichte mentale handicap, 1992, p. 79-89.

VAN HOVE, G., “Bijlage: Begeleid wonen: omschrijvingen”, Begeleid wonen van volwassenen met een lichte mentale handicap, 1992, p. 147-154.

VAN HOVE, G., (1992), Begeleid wonen van volwassenen met een lichte mentale handicap. Geraadpleegd op 21 november, op http://books.google.be/books?id=YWAPKhQ1IqAC&pg=PA158&dq=Geert+van+hove&hl=nl&ei=jYryTNWrIoKbOrrzpZQK&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CEUQ6AEwBzgK#v=onepage&q=Geert%20van%20hove&f=false

VAN HOVE, G., Begeleid wonen van volwassenen met een lichte mentale handicap, Garant, 1992, 154 pagina’s.

VAN HOVE, G., Dialoog en samenwerking met ouders van kinderen met speciale noden: werktekst. Geraadpleegd op 21 november, op http://www.ortserve.ugent.be/img/doc/dialoog.pdf

Vlaams Welzijnsverbond. Geraadpleegd op 26 oktober 2010, op http://www.vlaamswelzijnsverbond.be/?action=onderdeel&onderdeel=1&titel=Kennismaking

Vlaswinkel. (2010) Foto figuren. Geraadpleegd op 22 november 2010, op www.vlaswinkel.org

Westlandbus. (2010) Foto rolwagen. Geraadpleegd op 22 november 2010, op http://www.westlandbus.nl/rolstoelbus/index.htm

WVG. Geraadpleegd op 1 november 2010, op http://wvg.vlaanderen.be/jeugdhulp/02_wat_is_ijh/index.htm

Woordenboek Van Dale. Geraadpleegd op 18 november, op http://www.vandale.nl/vandale/opzoeken/woordenboek/

WVG. Geraadpleegd op 8 november 2010, op http://wvg.vlaanderen.be/jeugdhulp/11_limburg/regioplan/intersectoraal_handelingsplan.htm

Youtube (2010) Film. Geraadpleegd op 22 november 2010, op http://www.youtube.com/watch?v=CwnG0PSpMCE.

z.d., zorgaanbod residentiële hulp, internet, http://www.nieuw-veldzicht-lsg.nl/html/topic_0_CBA4EFDB-5647-4A30-B95E-488A67038E54_0.htm