Begeleid Wonen

Begeleid wonen van volwassenen met een lichte mentale handicap
Geert Van Hove

Mijn artikel gaat over begeleid wonen van volwassenen met een lichte mentale handicap. Het hoofdstuk dat ik bespreek is eigenlijk een analyse van definities waar de aandacht gericht is op omschrijvingen van ‘begeleid wonen’. In het artikel wordt de doelgroep beschreven namelijk jong volwassenen met een lichte mentale handicap. Daarnaast wordt de bedoeling van begeleid wonen beschreven. Het doel is dan ook om de personen te begeleiden om in de toekomst geheel zelfstandig te kunnen wonen. Verder in het artikel komen er nog verschillende punten aanbod zoals de hulpvraag, hulpaanbod, het begrip ‘ zorg, de kwaliteit van het bestaan, de verschillende woonvormen en het verschil tussen minimale rationaliteit en minimale moraliteit.

Klik hier voor powerpoint